Tarieven

Begeleiding voor kind/gezin vanuit een persoonsgebonden budget.           € 63 per uur

Deze begeleiding is BTW vrij.

Consulttarief coaching en therapie                                                                      € 57 per ¾ uur

Dit is inclusief 21 % BTW

Consulttarief ouder-/gezinsbegeleiding                                                              € 57 per ¾ uur

Dit is inclusief 21 % BTW

Het kan gebeuren dat je verhinderd bent en een afspraak niet na kunt komen. Wil je dit dan vroegtijdig, maar uiterlijk 24 uur van te voren melden?

Bij het niet tijdig annuleren worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Persoonsgebonden budget (pgb):

Met een persoonsgebonden budget via de AWBZ kunt u zelf bepalen welke zorg u inkoopt. Het is mogelijk met dit geldbedrag of een gedeelte ervan mijn zorg en/of begeleiding te bekostigen.

Om in aanmerking te komen voor een pgb AWBZ moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of door Bureau Jeugdzorg (voor kinderen tot 18 jaar).