Luisterkind afstemming: Hoe werkt het?

Ik heb de opleiding Luisterkind Werker gevolgd bij Diana van Beaumont. Deze methode zet ik in voor iedereen die met vragen rond loopt en daar niet alleen meer uitkomt.

Hieronder heb ik een aantal punten belicht, die duidelijkheid geven over de Luisterkind Methode en wat er wel en niet mogelijk is bij een Luisterkind-afstemming.
Ik wil je vragen deze te lezen, zodat je van daaruit de keuze kunt maken of je wel of geen afstemming aanvraagt.

Ik ben een tussenpersoon, geen tovenaar.

Een Luisterkind-afstemming verhelpt niet per definitie alle “problemen” die er spelen.
Ik ben de tussenpersoon tussen ouder en kind. Ik stel me open en probeer zo duidelijk te krijgen waar de struikelblokken bij het kind zich bevinden.
Tijdens het contact met het kind kijk ik ook naar oplossingen die direct samen met het kind door te voeren zijn, stuur ik ongewenste entiteiten door, werk ik waar mogelijk met
een stukje regressie en zal ik alles inzetten wat mogelijk is, om daar te komen waar we naartoe willen.

Het is van belang dat de ouder en het kind met de afstemming aan het werk willen, de vragen van het kind gehoord worden en daarbij mogen we rekening houden dat het
aan het kind ligt of het gehoord wil worden en dat het aan de ouder ligt of het de vragen die het kind aan de ouder stelt ook serieus wil oppakken.

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen, waarbij alles na de afstemming helemaal goed was, kinderen weer blij en open waren, er doorgeslapen werd, de zindelijkheid werd
doorgevoerd, angsten verdwenen………maar die garantie heb je niet bij elke afstemming.
Dat is mede afhankelijk van bovenstaande aandachtspunten.

Iedere afstemming is anders.

Het kind bepaalt helemaal zelf hoe het tijdens de Luisterkind-afstemming wil communiceren. Soms komt er alleen geschreven tekst, andere keren laat het kind
me beelden zien die ik in tekst vertaal, weer een andere keer ben ik volledig in gesprek met vragen over en weer.
Iedere afstemming opnieuw laat ik het aan het kind over op welke manier het wil communiceren.

Het kind bepaalt waar de aandacht naartoe mag.

Ouders zijn vrij om alle vragen die zij hebben te stellen. Ik neem ze ook mee in de afstemming, maar het is aan het kind of ze wel of niet beantwoord worden. Soms staan er bij het kind andere onderwerpen bovenaan het lijstje, die ik dan ook eerst de aandacht zal geven. Zodra die de juiste aandacht en energie hebben gekregen kan het zijn dat het volgende onderwerp pas aan de orde is. Ook al staat dat onderwerp bij jou wellicht wel op de eerste plaats.

Bespaar jezelf een teleurstelling.

Nogmaals: het is niet gezegd dat problemen direct verholpen zijn. Er wordt in de afstemming vaak door het kind veel inspanning van de ouders gevraagd. Soms
is de afstemming qua emoties pittig of wordt er richting de ouders gewezen. Sta hier ook voor open en wil er ook aan werken.
Als je dat niet wilt, of de boodschappen van je kind niet wilt horen, doe dan geen Luisterkind afstemming. Dat bespaart jou en je kind een teleurstelling.

Terugval

Het kan zijn dat het kind na een afstemming meteen het gedrag vertoont wat fijn is en goed voelt, maar na een paar dagen of weken een terugval laat zien.
Mijn advies is om de afstemming dan nog eens rustig te lezen en te zien waar het kind om heeft gevraagd. Welke veranderingen er nog meer aandacht mogen en welke inzet je als ouders zelf nog kunt doen.

Tijdens de afstemming hebben het kind en ik de eerste stap gezet ( wat per direct voor de- tijdelijke- verandering zorgde ), maar als ouders niet meestappen, de rest van
de vragen van het kind niet inzetten, dan heeft het kind niet genoeg bodem, geen begrip van thuis gekregen en valt logischerwijs weer terug.

Sta er voor open, ga ermee aan de slag en geef het de tijd.

Met een aanvraag voor een Luisterkind afstemming geef je aan dat je open staat voor de vraagstellingen, de problemen, de hobbeltjes van je kind.
Soms wijst het kind echter naar de ouders als oorzaak van hun “problemen”. Als je het aangaat geef het dan ook de tijd. Niet alles kan morgen anders zijn, en soms vraagt het ook een andere benadering van de ouders, stappen die gewoon meer tijd kosten.
Wanneer je bereid bent om het samen met het kind aan te gaan, dan zie je al snel wederzijds begrip ontstaan en kan de verandering zich al snel laten zien.

Schouders eronder

Het kan zijn dat je al zo lang bezig bent met van alles en nog wat en dat de afstemming als een soort verademing binnenkomt; opgelost!
Vaak wordt er overleg van beide ouders gevraagd, inspanning, een nieuwe planning, een andere manier van benaderen, meer overleg met het kind, een andere vorm
van communicatie. Het is fijn voor het kind als je daar na de Luisterkind afstemming mee aan de slag gaat.

Veel ouders laten vaak ook aansluitend een afstemming voor zichzelf doen, zodra ze horen dat de inzet van de ouders gevraagd wordt. Zo krijgen ze ook stukken bij zichzelf duidelijk en kunnen op die manier nog gerichter het kind bieden wat het vraagt en nodig heeft. Geef het ook allemaal de tijd. Veranderingen kunnen gewoon niet altijd van de een op de andere dag plaatsvinden. Er wordt een langere adem van ouders en kind gevraagd.Soms zie je per direct een verandering, die aansluitend weer wegzakt.
Door er aandacht aan te blijven geven kan het weer vormen. Durf ook in tijd en aandacht te investeren.

Respectvol

Wees je bewust dat ik met de Luisterkind Methode een dieper liggende laag van je kind betreed. Een laag wat het kind zelf niet zo makkelijk verbaal had kunnen of durven laten
zien. Ga hier als ouders richting je kind respectvol mee om.

Ik ben er voor om te vertalen naar jou waar het kind “mee zit”, zodat jij er verder mee
kunt en duidelijkheid krijgt.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. Ik stem me af op de persoon voor wie de Luisterkind-afstemming is aangevraagd
  en geef je kind de gelegenheid om te vertellen wat er in zijn/ haar leven gaande is.
  Ik schrijf dit op. Dit gebeurt op afstand. Je kind is niet in mijn praktijk aanwezig.
 2. Tijdens deze Luisterkind-afstemming kan je kind zelf aan het woord komen, kunnen spirits die in de buurt van je kind aanwezig zijn aan het woord komen of krijg ik zelf duidelijk woorden en beelden binnen die ik omzet in woorden op papier.
  Tijdens deze afstemming kan ik vragen stellen. De persoon ( kind/spirit) vertelt wat er vertelt mag en kan worden. De vragen die ik stel worden vaak beantwoord.
 3. Onderwerpen die bij kinderen vaak duidelijk worden zijn: schoolgedrag, leerproblemen, slecht slapen/eten/luisteren, lusteloosheid, boosheid, verdriet, moeheid, oorsprong van de band met andere familieleden, moeite met gezag, eenzaamheid, verlegenheid, bed plassen, asociaal gedrag, overgevoeligheid, eczeem of andere vormen van huiduitslag, onrust, druk in het hoofd enz…
 4. De Luisterkind-afstemming stuur ik via de e-mail of per post naar de aanvrager.

Vervolgstappen

Het kan zijn dat je na een afstemming op je kind verdere afspraken kunt of wilt maken voor specifiekere ondersteuning, gericht op de punten die je kind in de Luisterkind-
afstemming heeft aangegeven. De afstemming kan een gerichte opstap zijn naar verdere behandelingen.

Het kan ook zijn dat de problemen na deze afstemming opgelost zijn, verhelderend hebben gewerkt, je genoeg handvatten heeft gegeven om aan de slag te gaan en
verdere stappen niet aan de orde zijn. Zijn er wel verdere stappen noodzakelijk om te nemen, dan kan ik je daar altijd in adviseren. Dit is per kind en per afstemming verschillend.

Wat kun je uitsluiten.

 1. Tijdens de afstemming wordt nooit het Zielendoel van het kind duidelijk. Je kind weet het zelf wel, maar zal dit nooit met mij delen.
 2. Ik voorspel nooit echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen of ziektebeelden/overlijden.
 3. Ik maak alleen een Luisterkind-afstemming voor de ouder bij wie het kind woont. Ik behandel geen aanvragen van grootouders voor een kleinkind, neef, nicht, van een ouder die wil weten hoe het met het kind gaat bij een ex-partner, van leerkrachten over kinderen in de klas of welke andere combinaties dan ook.
 4. Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook.
 5. Vermeld zoveel mogelijk informatie in de e-mail, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten en zo goed mogelijk naar oplossingen komen. Dat is wat ik met de Luisterkind-afstemming wil realiseren en daar heb ik de informatie van jou bij nodig.

Extra

 1. Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden.
 2. Kinderen vanaf 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd.
 3. Ik ga er vanuit dat de ouders dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is.
 4. Ik probeer de afstemming altijd binnen twee weken te realiseren.

Wat is er nodig om een afstemming aan te vragen.

 1. Voor een afstemming mag je me een foto sturen waar je kind alleen opstaat. Het maakt niet uit of je kind wel of niet in de camera kijkt of dat het een oude of recente foto is. Deze foto mag per e-mail toegestuurd worden.
 2. Bij deze foto graag voor en achternaam en de leeftijd vermelden.
 3. Ook verneem ik graag hoe de gezinssituatie is; gescheiden, alleen bij papa/ mama. Samengesteld gezin, broertjes zusjes etc.
 4. Kosten voor de afstemming bedraagt 47,50 euro.
 5. Dit bedrag mag overgemaakt worden op rekeningnummer: NL27 INGB 0006 651891 t.n.v. S.E.P. Weststrate-Tomaello